Stowarzyszenie Elektryków Polskich Koło nr 10 przy Zespole Szkół nr 2 we Wrocławiu

Przejdź do treści

Menu główne:


                                                                      Strona w budowie :)

                                                    UWAGA !!! UWAGA !!! UWAGA  !!!

Informacja dla uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia i Technikum


                Egzamin kwalifikacyjny 17 kwietnia !!!

od godziny 15 (ustny) - godz. 15.00 do  17.00 sala nr 13


Opłatę za egzamin w wysokości 225 zł należy dokonać na Konto bankowe Oddziału:

SANTANDER Bank Polska SA: 29 1090 2398 0000 0001 0279 1221
Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Wrocławski
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 74
50-020 Wrocław
z dopiskiem: Kurs ZS2 K10, imię i nazwisko kursanta
Wpłaty dokonać najpóżniej na 2 dni przed egzaminem.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest przedstawienie komisji egzaminacyjnej dowodu wpłaty za egzamin i dowodu osobistego.
Jak szkolenia wyglądają w Oddziale Wrocławskim SEP

"Stowarzyszenie Elektryków Polskich, zwane w skrócie SEP, jest pozarządową organizacją twórczą o charakterze naukowo-technicznym działającą na rzecz użyteczności społecznej i publicznej."
                                      Fragmetnt Statutu Stowarzyszenia Elektryków Polskich


Koło SEP nr 10 powstało w listopadzie 2010 w celu szerzenia edukacji elektrycznej, popularyzacji norm dla uczniów i nauczycieli oraz absolwentów szkoły. Uczniowie z inicjatywy członków koła -   nauczycieli -   brali udział w konkursach i olimpiadach.

Zakresem działalności SEP obejmuje szeroko rozumianą mechatronikę (elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, techniki informacyjne, informatykę, telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego